El riu Llobregat que volem

2013, any del riu Llobregat

Jornadas: El riu Llobregat que volem

El riu Llobregat que volem. Jornadas en Molins de Rei, 20 i 21 de març de 2013. Sala d’actes de la Federació Obrera C/ Jacint Verdaguer, 48

Les Jornades s’adrecen a la ciutadania, entitats socials i ecologistes, administracions i ajuntaments amb competències al Riu, interessats en participaran en els debats sobre la Diagnosi de la situació i en concretar les actuacions que cal posar en marxa l’any 2013 per arribar a complir els objectius de la Directiva Marc de l’aigua per a “Restaurar l’estat ecològic del riu”. Un dels resultats esperats és la de presentar una Agenda d’activitats col·laborativa de l’any 2013, com any del riu Llobregat, que inclogui les iniciatives ciutadanes i dels ajuntaments i institucions i la constitució d’una comissió de seguiment que vetlli per la seva operativitat real.

Programa

Trobareu més informació al blog de l’any Llobregat en www.anyllobregat.despientitats.cat