El Delta a vista d’ocell 05

L’agroecosistema: un espai productiu plè de vida

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaroMOLT MÉS QUE CAMPS DE CONREUS

Els ecosistemes agrícoles són hàbitats molt humanitzats i productius; malgrat que la implantació dels conreus va suposar la pèrdua d’espais naturals i la seva fauna originària, les zones agrícoles acullen una diversitat d’espècies que s’han adaptat a les característiques del nou medi. Més enllà dels valors naturals, la zona agrícola genera
d’altres beneficis ambientals:

  • A favoreix la infiltració de l’aigua de pluja i, per tant, la recàrrega dels aqüífers.
  • Esmorteïdor dels impactes antròpics sobre les reserves naturals.
  • Connector biològic entre les reserves naturals i Collserola i el Garraf.
  • Manteniment de l’equilibri territorial a una regió tan urbanitzada.
  • Enriquidor del mosaic paisatgístic deltaic. (foto: Eva Yus)
El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaro
Ubicació de les zones agrícoles al Delta del Llobregat (map: Rosa Cases)
Les zones agrícoles contribueixen a l’equilibri territorial i la recàrrega de l’aqüífer, alhora que acullen una important diversitat d’espècies adaptades a les característiques d’aquest medi.

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaroCARXOFES I OCELLS

Malgrat la profunda transformació de les darreres dècades, a dia de avui encara s’han conservat unes 4.000 ha. agrícoles a tot el delta. Des del 1.998 s’han protegit 3.332 ha. sota la figura del Parc Agrari. El cultiu que, amb diferència, ocupa més extensió és la carxofa, però a la resta de terrenys trobem una gran varietat de conreus d’horta. Els sòls sorrencs de Gavà afavoreixen els espàrrecs, cebes, porros, pastanagues, etc. Els fruiters tenen una presència secundària. Però aquesta figura de protecció no es basa només en valors agronòmics sinó també naturals. (foto: Pep Fernández)

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaro
foto: Eio Ramón

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaroQUÈ ÉS UN CONNECTOR BIOLÒGIC?

Per la supervivència de la fauna i flora d’un espai natural és imprescindible que les seves poblacions es puguin relacionar amb els dels espais naturals veïns. Al Delta del Llobregat, on les zones naturals estan especialment fragmentades, la zona agrícola compleix una funció molt important de connector de les reserves naturals amb els massissos del Garraf i de Collserola. (foto: Salva Solé).

El Parc Agrari del Baix Llobregat també compleix la funció de connector biològic entre els diferents espais naturals de la conurbació barcelonina.
El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaro
foto Salva Solé

FLORA

Acull una interessant comunitat botánica associada a la xarxa de canals i a les zones ruderals. Destacar el “Equisetum ramosissimum”, un parent agrícola de la famosa cua de cavall.

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaroFAUNA

Entre l’avifauna típica d’aquest medi trobem el mussol, el xoriguer, la puput, la cuereta groga, la cogullada, fringíl·lids, etc Aquests conreus també són utilitzats per algunes espècies d’ocells protegides per la legislació europea, com el torlit, la daurada grossa, el corriol pitroig, la terrerola, el trobat, etc. Altra fauna interessant i amenaçada són els eriçons i tòtils. (foto: Eio Ramón).

REGRESSIÓ D’OCELLS AGRÍCOLES

El agroecosistema un espacio productivo lleno de vida - El delta a vista de pájaroSegons SEO/BirdLife, les aus d’espais agrícoles són les que han sofert una major regressió a nivell europeu en les darreres dècades. La intensificació dels conreus i l’abús d’agrotòxics en són els grans responsables. El delta,
on predominen els conreus minifundistes i relativament variats, contribueix a la conservació d’aquest grup d’ocells. Tot i aixó, s’han de millorar molts aspectes ambientals de l’agricultura convencional. (foto Salva Solé).

Todos los textos son propiedad de SOS Delta excepto indicación en contrario. L’exposició sobre el Delta del Llobregat, a Barcelona

admin

admin

El portal web GLSEOBarcelona da acceso a los contenidos elaborados por el Grupo Local SEO Barcelona de SEO/Birdlife quien podrá utilizar cookies propias y de terceros para mejorar la oferta de sus servicios. Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información en Aviso Legal, en su apartado Política de cookies.