Propera excursió a La Mola

 

Sit negre. Foto de Paco Martínez.

Excursió programada pel dissabte 16 de febrer durant la qual visitarem la Vall d’Horta i el seu entorn, dintre del Parc Natural de Sant Llorenç. La seva situació permet gaudir tant d’espècies de la plana del Vallés com típiques de la Serralada Prelitoral. És més, després dels incendis de fa nou anys, aquest indret s’ha modificat prou com per aparèixer hàbitats abans més rars, com matollars i boscos en diferents graus de regeneració. Aquest fet ha augmentat la diversitat ornítica de la zona, fent de la passejada que gaudirem una sortida d’allò més variada.